Logo
Logo Logo Logo Logo Logo

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató marketing, és üzletszerzési célú adatkezeléshez

A Tormási Kft az Ön önkéntesen, és kifejezett e célból megadott személyes adatainak felhasználásával, az Ön által engedélyezett kapcsolat felvételi csatornákon keresztül a saját szolgáltatásainak, valamint az általa értékesített termékeinek megismertetésének, reklámozásának céljából marketing küldeményt, a korábban igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatban figyelem felhívó tájékoztatót, személyre szabott ajánlatot kíván eljutatni Önnek.

Jelen adatkezelési nyilatkozat alapján rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat a Tormási Kft  ( székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b, fióktelepe: 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100, cégjegyzékszáma: 01-09-927649 ) kezeli.

Személyes adatait a Tormási Kft más személy, vagy szervezet részére nem továbbítja, kivéve, ha erre jogszabályi előírás nem kötelezi. Személyes adatait a Tormási Kft alkalmazásában álló munkavállalók, kizárólag a címben írt cél megvalósulásának mértékéig ismerik meg.

 Az adatkezelés során az Ön fent megadott személyes adatait, a kommunikációs csatornákat, jármű és szervizlátogatással kapcsolatos  adatait kezeljük, a címben meghatározott célból.

Az adatkezelés jogalapja a 2016/679. számú EK rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulás.

A rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatainak kezelése jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, az aláírás dátumától számított három évig történik, kivéve ha az adatkezelési hozzájárulásának visszavonására hamarébb  sor kerül.

Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes, és kifejezetten a címben megjelölt célú adatkezelési tevékenységre vonatkozik, a hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül visszavonható, és ezzel a reklámok, egy küldemények küldése megtiltható, továbbá az e célból tárolt adatok törlése kérhető.

A visszavonó nyilatkozat vonatkozhat az egyes kapcsolat felvételi csatornák korlátozására, vagy a komplett adatkezelési folyamatra. A visszavonást az elérni kívánt cél egyértelmű megjelölésével, viszont formai, vagy tartalmi megkötés nélkül, de a hozzájáruló nyilatkozatban megadott személyes adatokat tartalmazva az alábbi kapcsolattartási pontokra elküldött, és az érintettől származó egyoldalú nyilatkozattal kell kérni.

Levélküldeményben:         Tormási Kft 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 100 postacímen,

E-mailben:                            az info@tormasi.hu, vagy adatvedelem@tormasi.hu e-mail címre ,

Telefonon:                           +36-76-502-900 telefonszámon,

Személyesen:                      A Tormási Kft 6000 Kecskemét,  Külső-Szegedi út 100 szám alatti fióktelepén.

A fenti kapcsolattartási pontokon keresztül Önnek joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezelését illetően, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, kezdeményezheti adathordozhatósághoz való jogának érvényesítését.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai tekintetében a fenti kapcsolattartási pontokon keresztül panasszal élhet a Tormási Kft felé,  vagy jogai megsértése esetén panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +3613911400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Tormási Autóház

Kecskemét, Jász utca 24.
Telefon: 76/500-240
Bosch
Karosszéria

Kecskemét, Külső-Szegedi út 100.
Telefon: 76/502-900
Opel, Chevrolet, Isuzu, Suzuki, Lada, Használtautó

Fax: 76/502-901
E-mail: info@tormasi.hu

MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ

Opel Tormási
Isuzu Tormási
Suzuki Tormási
Lada Tormási

Használtautó

Használtautó

Márkafüggetlen szerviz

Bosch Tormási